circle-coaching3

Een individuele sessie duurt ongeveer 1uur en kost 50 euro.

Een aantal mutualiteiten voorziet, afhankelijk van ziekenfonds en regio, voor psychotherapie tevens een gedeeltelijke tegemoetkoming. Je kan je best bij je ziekenfonds bevragen.

Voor individuele coaching voorziet de overheid op heden nog geen terugbetaling via de mutualiteit.

We vragen om 24h op voorhand te verwittigen als je niet aanwezig kan zijn.