We leven in  boeiende maar ook snel veranderende tijden. De opkomst van nieuwe gezinsvormen, hoge verwachtingspatronen en de vele  nieuwe communicatievormen (social media, internet, playstation,…) zijn hier maar enkele voorbeelden van. Dit stelt ouders van nu voor heel andere uitdagingen dan onze eigen ouders. We begeleiden ouders om deze nieuwe hedendaagse tendensen te integreren in de opvoeding van hun kinderen. Er wordt omwille van de grote verscheidenheid van gezinnen, rekening gehouden met de eigen identiteit van ieder gezin. We behouden wat goed is en gaan op zoek naar tools die werken voor het gezin. De begeleiding is zeer praktisch geörienteerd en vertrekt vanuit concrete vragen en noden van ouders en hun kinderen.

 

Enkele voorbeelden van vragen:

Hoe kan ik een drukke baan en huishoudelijke taken combineren met voldoende aandacht voor mijn kind?

Hoe leer ik mijn kinderen om te gaan met het gebruik van multimedia (playstation, GSM, facebook,…)

We vormen een nieuw samengesteld gezin maar mijn stiefkinderen aanvaarden mij niet, hoe pak ik dit aan?

Mag ik aan mijn kind vragen om klusjes te doen in huis?