Deze praktijk voor coaching en psychotherapie heeft tot doel kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen te begeleiden die op één of andere manier vast lopen in hun leven en extra ondersteuning nodig hebben.

Wij bieden hiervoor individuele ondersteuning en begeleiding aan door:

  • Psychotherapie (individueel of relatietherapie)
  • Coaching
  • Ouderbegeleiding en ondersteuning bij het opvoeden in  klassieke gezinssituaties, nieuw samengestelde gezinnen en éénoudergezinnen
  • seksuele hulpverlening voor koppels of individueel

U kan bij ons terecht voor

Coaching

Coaching is een vorm van begeleiding waarbij de focus ligt op  het teweeg brengen van verandering zodat je succesvoller en actiever wordt en zo je persoonlijke effectiviteit verhoogt.

Psychotherapie

Psychotherapie kan zinvol zijn wanneer pijnlijke ervaringen uit het verleden of heden steeds blijven terugkomen en moeilijk te verwerken zijn. De therapie is er op gericht opnieuw betekenis te geven aan bepaalde gebeurtenissen, ervaringen en emoties en deze te integreren in je leven.

Ouderbegeleiding

(ondersteuning bij het opvoeden)

We leven in  boeiende maar ook snel veranderende tijden. Dit stelt ouders van nu voor heel andere uitdagingen dan onze eigen ouders. We begeleiden ouders om deze nieuwe hedendaagse tendensen te integreren in de opvoeding van hun kinderen.

Samenwerking

Er wordt, indien mogelijk, nauw samengewerkt met de doorverwijzende geneesheer, psychiater, specialist, …en overige betrokken zorg- en hulpverleners.

Erkenningsnummer: in aanvraag

Lid van beroepsvereniging : Belgische beroepsvereniging voor Integratieve en humanistische psychologie