Psychotherapie kan zinvol zijn wanneer pijnlijke ervaringen uit het verleden of heden steeds blijven terugkomen en moeilijk te verwerken zijn. De therapie is er op gericht opnieuw betekenis te geven aan bepaalde gebeurtenissen, ervaringen en emoties en deze te integreren in je leven.

Tijdens de sessies reikt de therapeut je vaardigheden en hulpmiddelen aan waardoor je meer inzicht krijgt in jezelf. Deze inzichten helpen je om naar de toekomst persoonlijke keuzes te maken en problemen op een andere wijze aan te pakken dan voorheen.

Er wordt vanuit het integratief model gewerkt wat inhoudt dat er technieken en interventies vanuit de diverse therapeutische strekkingen geïntegreerd worden. Wanneer een bepaald therapievorm zoals vb. praten je niet ligt, kan er gewerkt worden met andere methodieken die beter aansluiten bij je voorkeur en persoonlijkheid.

Enkele voorbeelden waarmee mensen in hun leven geconfronteerd worden:

  • Burn out
  • Relatieproblemen
  • Verwerking van scheiding
  • Rouwverwerking
  • Chronische ziekte
  • Het gevoel vast te lopen in het leven
  • Depressieve klachten-depressie
  • Negatief zelfbeeld
  • Diverse angstklachten
  • stress